UMÓW WIZYTĘ TELEFONICZNIE: 22 350 05 00

Menu

Umów wizytę: 22 350 05 00

Zasady leczenia i obsługi pacjentów

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z normami przestrzeganymi w klinikach Prima-Dent, które są oparte o wieloletnie doświadczenia i mają za zadanie ułatwić naszą współpracę.

 

UWAGA! Prawidłowe i pełne wypełnienie dokumentacji lekarskiej należy do obowiązków lekarza.

 

1. Dokumentacja

Historia choroby pacjenta zapisywana jest w komputerze. Pacjent po każdorazowej wizycie może zapoznać się z wpisem do komputera. Na życzenie drukujemy historię choroby lub informacje z danej wizyty. Przekazywanie takich informacji jest bezpłatne. Program komputerowy, który dysponujemy jest tak skonstruowany, że danych wpisanych i zaakceptowanych nie można usunąć ani dopisać.

 

2.Gwarancja

Wszyscy lekarze pracujący w gabinetach Prima-Dent są gwarantami wykonanego zabiegu (np. jeżeli w okresie gwarancyjnym pacjentowi wypadnie wypełnienie, każdy lekarz pracujący w Prima-Dent zobowiązany jest do założenia wypełnienia nieodpłatnie w ramach gwarancji )

 

3.Plan leczenia

Lekarz na jednej pierwszych wizyt planuje leczenie. Na podstawie badania jamy ustnej i cyfrowych zdjęć rentgenowskich (minimalna dawka promieniowania) powstaje plan leczenia zapisany w komputerze. Ustalana jest częstotliwość, dokładny harmonogram poszczególnych etapów leczenia. Przedstawiany jest wariant cenowy w zależności od wskazań lekarskich i możliwości pacjenta. Na podstawie planu leczenia lekarz określa harmonogram i koszt wizyt. Przed rozpoczęciem leczenia pacjent zna orientacyjny koszt, a także termin zakończenia leczenia.

 

4.Ceny

Cennik gabinetów Prima-Dent znajduje się w sekretariacie, każdego gabinetu i jest do wglądu Pacjentów.
Zabiegi wysoko specjalistyczne, długotrwałe, wymagające wyjątkowo dużego nakładu materiałowego mogą odbiegać od wartości podanych w cenniku, jednakże koszt takiego zabiegu musi być wcześniej ustalony z Pacjentem.

 

5.Wybór lekarza

Jeżeli z jakichkolwiek względów Pacjent chce kontynuować leczenie u innego lekarza Prima-Dent,
wystarczy zgłoszenie tej chęci w sekretariacie - bez potrzeby wyjaśniania swojej decyzji.

 

6.Pacjenci z bólem

Pacjenci zgłaszający się z bólem przyjmowani są poza kolejnością.

 

7.Punktualność

Każdy Pacjent zapisywany jest na określony dzień, określoną godzinę i cały nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby termin wyznaczonej wizyty był dotrzymany.
W razie przedłużającego się oczekiwania prosimy naszych Pacjentów o wyrozumiałość. Charakter i specyfika naszej pracy uniemożliwia przewidzenie dokładnego czasu trwania zabiegu.

 

8.Kontrola jakosci

Jeżeli Pacjent ma wątpliwości co do jakości wykonanego zabiegu w każdej chwili może zażądać konsultacji z innym lekarzem Prima-Dent lub z kierownikiem gabinetów lek. stom. Przemysławem Uliaszem.
Konsultacje z kierownikiem odbywają się w gabinecie przy ulicy Grójeckiej 77.

 

9.Informacje przed zabiegiem

Zgoda na leczenie. Zgodnie z światowymi standardami pacjent przed rozpoczęciem leczenia powinien być zapoznany ze wszystkimi aspektami jakie się wiążą z zabiegiem. Lekarz opisuje i omawia dany zabieg przedstawiając warianty materiałowe, cenowe informując o ewentualnych problemach jakie mogą wyniknąć w trakcie leczenia. Pacjent otrzymuje opis, gdzie wyraża zgodę na wykonanie zabiegu. Lekarz, przy tej okazji rozmawiając z pacjentem przekazuje mu swoją wiedzę zarówno na temat samego zabiegu jak i możliwości powikłań, niepowodzenia. Dzięki temu unikamy rozczarowań, a ograniczenia jakie niesie ze sobą najnowocześniejsza medycyna określone są z góry.
 

10.Finansowanie i płatności  ratalne MediRaty

Wszystkie usługi  w naszych gabinetach mogą być realizowane bez angażowania środków finansowanych „z góry” i opłacane w dogodnych ratach.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Rejestracją lub wypełnienie bezpłatnego "Formularza Pacjeta".