Kliniki - Prima-Dent

Grójecka 77, Ochota
02-094 Warszawa,
tel.: +48 22 822 28 89,
tel.: +48 22 3 500 500
Króżańska 20, Mokotów
02-578 Warszawa,
tel.: +48 22 849 99 92
tel.: +48 22 849 53 67
Targowa 33a, Praga
03-728 Warszawa,
tel.: +48 22 618 93 60
tel.: +48 22 618 95 60

   Regulamin  Warszawa, dn. 02-10-2017r.

1. Definicje:

       1.1 Karta Prima-Dent zwana dalej „Kartą” uprawnia do rabatów i  dodatkowych przywilejów na leczenie stomatologiczne.

       1.2 Wizyta konsultacyjna - przeprowadza lekarz-lider zespołu lub kierownik NZOZ Prima- Dent dr n. med. Przemysław Uliasz. Po diagnostyce lekarz w obrazowy sposób przedstawi zakres leczenia i perspektywę utrzymania zdrowych zębów pacjenta przez wiele lat. Ustalane są terminy poszczególnych etapów leczenia u specjalistów oraz  zabiegi u dyplomowanych higienistek stomatologicznych. Diagnostyka opiera się o wywiad, badanie kliniczne, zdjęcia rvg i zdjęcia fotograficzne. Po zakończonej wizycie pacjent może otrzymać grafikę jaka powstała w trakcie rozmowy: zdjęcia rvg, zdjęcia fotograficzne e-mailem.  Wizyta konsultacyjna jest bezpłatna i trwa 20-40 minut.

1.3 -J wyjątkowo niska cena dla posiadaczy karty.

2. Postanowienia ogólne.

        2.1 Organizatorem akcji pod nazwą „Karta Prima-Dent” jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prima-Dent z główną siedzibą przy ul. Grójeckiej 77, 02-094 w Warszawie.

3. Aktywacja karty

        3.1 U pacjentów pierwszorazowych oraz pacjentów, którzy nie korzystali z usług NZOZ Prima-Dent przez ostatnie 3 lata aktywacji karty dokonuje lekarz-lider poprzez wizytę konsultacyjną. Nie dotyczy pacjentów z bólem.

         3.2 W przypadku pacjentów interwencyjnych np. z bólem o ile wizyta nie odbywa się akurat u lekarza lidera-karta nie może być aktywowana.

4. Warunki.

4.1  Koszt zakupu Karty wynosi 35 zł.

4.2  Karta nie łączy się z innymi promocjami.

4.3  Karta jest imienna i może być wykorzystywana tylko przez jej posiadacza.

4.4  Karty dostępne są w przychodniach NZOZ Prima-Dent w Warszawie.

4.5  Okres ważności Karty wynosi 6 miesięcy  od daty zakupu, zgodnie z wpisanym terminem ważności.

4.6  Zagubienie lub zniszczenie Karty powoduje jej unieważnienie.

5. Uprawnienia

5.1 W godzinach 8:00 - 14:00, w dni powszednie i soboty, każdy pacjent ma możliwość uzyskania 15% upustu od wartości zabiegu, natomiast w pozostałych godzinach 10% od wartości zabiegu.

5.2 Uprawnienia związane z Kartą dotyczą zabiegów z zakresu:

    - stomatologii zachowawczej,

    - profilaktyki (z wyłączeniem pakietu higienizacyjnego),

    - pedodoncji (leczenia dzieci),

    - chirurgii stomatologicznej (ekstrakcje)

5.3 Posiadacz Karty uprawniony jest do korzystania z dodatkowych przywilejów (rtg, profilaktyki, endodoncji, protetyki, wybielania, implantologii) wyszczególnionych w punkcie 7.1 niniejszego regulaminu.

5.4  Uprawnienia związane z Kartą nie dotyczą zabiegów z zakresu:

    - specjalistycznego planowania leczenia,

    - chirurgii szczękowej,

    - sterowanej regeneracji kości,

    - zabiegów na zatoce szczękowej,

    - resekcji,

    - chirurgicznego usuwania zębów,

    - ortodoncji,

    - periodontologii etc.

5.5 Karta może być wykorzystana w NZOZ Prima-Dent od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00- 20:00 (zgodnie z godzinami pracy każdego z gabinetów).

5.6  Upust nie podlega zamianie na inny ekwiwalent.

6. Bezpłatnie:

6.1 W ramach Karty pacjent bezpłatnie będzie miał wykonany:

   - standardowe zdjęcie rvg wewnątrzustne lub zdjęcia rvg skrzydłowo-zgryzowe (3-6 zdjęć - cena regularna 90-180 zł.) lub pantomogram (cena regularna 85 zł.), niezbędne do wykonania diagnostyki. Zdjęcia rentgenowskie będą wykonywane tylko ze wskazań lekarskich.

   - ogólny plan leczenia (cena regularna 25 zł.) - wykonuje lekarz lider przy aktywacji karty.

7. Dodatkowe przywileje.

7.1 Wyjątkowo niskie ceny dla posiadaczy Karty:

   -J kolejne zdjęcia pantomograficzne w cenie 50 zł.(cena regularna od 85 zł),

   -J zdjęcia zębowe rvg w cenie 15 zł (cena regularna od 30 zł.),

   -J estetyczna korona porcelanowa na cyrkonie (bezmetalowa)  w cenie 1300 zł. (cena regularna od 1500 zł.),

     -J higienizacja (usuniecie kamienia nazębnego, piaskowanie, fluoryzacja) w cenie 250 zł. (suma regularnych cen katalogowych od 360 zł.),

   -J zabiegi z zakresu Wybielania rabat -25 %;

   -J zabiegi z zakresu protetyki –w dni powszednie w godz. 8:00-14:00 i soboty rabat 10%, w pozostałych godzinach  rabat 5%;

   -J zabiegi z zakresu endodoncji - w dni powszednie w godz. 8:00-14:00 i soboty rabat 10%, w pozostałych godzinach rabat 5%;

   -J zabieg wszczepienia implantu Osstem (TSII) w cenie 1900 zł. (regularna cena zabiegu 2500 zł.)

7.2  Przy nabyciu jednorazowo trzech Kart (np. dla  3-osobowej rodziny) jedna Karta gratis.

8.Postanowienia końcowe.

8.1 Regulamin programu dostępny jest na stronie www.primadent.com.pl w zakładce „Promocje” oraz w sekretariatach Prima-Dent.

8.2    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu „Karty Prima-Dent” w punkcie 6, które mogą być uwarunkowane sytuacją gospodarczą. Zmiany obowiązują od dnia ich zamieszczenia na stronie www.primadent.com.pl i udostępnienia w recepcjach Prima-Dent.

8.3   Zakupując Kartę Prima-Dent pacjent stwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje jego zapisy oraz wyraża zgodę na zastosowanie zapisów niniejszego Regulaminu.

8.4   Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym programem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.