Menu

Kliniki - Prima-Dent

Grójecka 77, Ochota
02-094 Warszawa,
tel.: +48 22 822 28 89,
tel.: +48 22 3 500 500
Króżańska 20, Mokotów
02-578 Warszawa,
tel.: +48 22 849 99 92
tel.: +48 22 849 53 67
Targowa 33a, Praga
03-728 Warszawa,
tel.: +48 22 618 93 60
tel.: +48 22 618 95 60

Karta Prima-Dent

Przez ćwierć wieku dbamy o uśmiechy warszawiaków.

Dołącz do naszych pacjentów!

Przekonaj się że naszym powołaniem jest troska o Twój uśmiech. Skorzystaj z przywilejów i rabatów jakie daje Karta Prima-Dent.

 

  


 „Karta Prima-Dent” 

Regulamin

1. Definicje:
1.1 Karta Prima-Dent zwana dalej „Kartą” uprawnia do rabatów i  dodatkowych przywilejów w zakresie leczenia stomatologicznego.
1.2 Status pierwszej wizyty – to dokument zawierający najważniejsze informacje dot. leczenia, który wykonany jest bezpłatnie na pierwszej wizycie trwającej 20-40 min. (lekarz ogólnie planuje leczenie, określa  koszty i czas wykonania zabiegów, przedstawia warianty leczenia, ewentualnie kieruje do specjalistów. Przeprowadzane jest bardzo dokładne badanie jamy ustnej.  Lekarz odnosi się do poszczególnych ubytków próchnicowych, braków zębowych, konieczności ekstrakcji czy leczenia kanałowego, leczenia stawów skroniowo-żuchwowych, schorzeń błony śluzowej, języka etc. Diagnostyka wykonana jest na podstawie badania klinicznego, zdjęć rtg i zdjęć fotograficznych. Zdjęcia cyfrowe lekarz omawia razem z pacjentem. Lekarz ocenia higienę jamy ustnej, zaleca odpowiednie pasty, szczoteczki etc. Na zakończenie wizyty pacjent otrzymuje całość diagnozy i propozycję leczenia w formie pisemnej).
1.3  - wyjątkowo niska cena dla posiadaczy karty
2. Postanowienia ogólne.
2.1 Organizatorem akcji pod nazwą „Karta Prima-Dent” jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prima-Dent z główną siedzibą przy ul. Grójeckiej 77, 02-094 Warszawa.
3. Warunki.
3.1 U pacjentów pierwszorazowych oraz pacjentów, którzy nie korzystali z usług NZOZ Prima-Dent przez ostatnie 3 lata aktywacji karty dokonuje lekarz poprzez wykonanie statusu pierwszej wizyty. Nie dotyczy pacjentów z bólem.
3.2 Koszt zakupu Karty wynosi 35 zł.
3.3 Karta nie łączy się z innymi promocjami.
3.4 Karta jest imienna i może być wykorzystywana tylko przez jej posiadacza.
3.5 Karty dostępne są w przychodniach NZOZ Prima-Dent w Warszawie
3.6 Okres ważności Karty wynosi 10 miesięcy  od daty zakupu, zgodnie z wpisanym terminem ważności.
3.7 Zagubienie lub zniszczenie Karty powoduje jej unieważnienie.
4. Uprawnienia
4.1  W godzinach 8:00 - 14:00, w dni powszednie i soboty, każdy pacjent ma możliwość uzyskania 15% upustu od wartości zabiegu, natomiast w pozostałych godzinach 10% od wartości zabiegu.
4.2 Uprawnienia związane z Kartą dotyczą zabiegów z zakresu:
- stomatologii zachowawczej,
- profilaktyki (z wyłączeniem pakietu higienizacyjnego),
- pedodoncji (leczenia dzieci),
- chirurgii stomatologicznej (ekstrakcje)
4.3 Posiadacz Karty uprawniony jest do korzystania z dodatkowych przywilejów (rtg, profilaktyki, endodoncji, protetyki, wybielania, impalntologii) wyszczególnionych w punkcie 6.1 niniejszego regulaminu.
4.4 Uprawnienia związane z Kartą nie dotyczą zabiegów z zakresu:
- specjalistycznego planowania leczenia,
- chirurgii szczękowej,
- sterowanej regeneracji kości,
- zabiegów na zatoce szczękowej,
- resekcji,
- chirurgicznego usuwania zębów,
- ortodoncji,
- periodontologii etc.
4.5 Karta może być wykorzystana w NZOZ Prima-Dent od poniedziałku do soboty w godzinach
8:00- 20:00 (zgodnie z godzinami pracy każdego z gabinetów).
4.6 Upust nie podlega zamianie na inny ekwiwalent.
5. Bezpłatnie:
5.1 W ramach Karty pacjent bezpłatnie będzie miał wykonany:
-standardowe zdjęcie rtg wewnątrzustne lub zdjęcia rtg skrzydłowo-zgryzowe (3-6 zdjęć - cena regularna 90-180 zł.) lub pantomogram (cena regularna 75 zł.), niezbędne do wykonania diagnostyki i planu leczenia. Zdjęcia rentgenowskie będą wykonywane tylko ze wskazań lekarskich.
- ogólny plan leczenia (cena regularna 25 zł.) - przy pierwszej wizycie po wykupieniu Karty lekarz wykona plan leczenia z przybliżonym określeniem kosztów. Plan leczenia zostanie wykonany na podstawie zdjęć rtg i zdjęć cyfrowych.
6. Dodatkowe przywileje.
6.1 Wyjątkowo niskie ceny dla posiadaczy Karty:
- kolejne zdjęcia pantomograficzne w cenie 50 zł.(cena regularna od 70zł),
- zdjęcia zębowe rtg i rvg w cenie 15 zł (cena regularna od 25 zł.),
- estetyczna korona porcelanowa na cyrkonie (bezmetalowa)  w cenie 1300 zł. (cena regularna od 1600 zł.),
- higienizacja (usuniecie kamienia nazębnego, piaskowanie, fluoryzacja) w cenie 250zł. (suma regularnych cen katalogowych od 360 zł.),
- zabiegi z zakresu Wybielania rabat -25 %
- zabiegi z zakresu protetyki –w dni powszednie w godz. 8:00-14:00 i soboty rabat 10%, w pozostałych godzinach rabat 5%
- zabiegi z zakresu endodoncji - w dni powszednie w godz. 8:00-14:00 i soboty rabat 10%, w pozostałych godzinach rabat 5%
- zabieg wszczepienia impalntu Osstem (TSII) w cenie 1900 zł. (regularna cena zabiegu 3600 zł.)
6.2 Przy nabyciu jednorazowo trzech Kart (np. dla  3-osobowej rodziny) jedna Karta gratis
7.Postanowienia końcowe.
7.1 Regulamin programu dostępny jest na stronie www.primadent.com.pl w zakładce „Promocje”
oraz w sekretariatach Prima-Dent.
7.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu „Karty Prima-Dent” w punkcie 6, które mogą być uwarunkowane sytuacją gospodarczą. Zmiany obowiązują od dnia ich zamieszczenia na stronie www.primadent.com.pl i udostępnienia w recepcjach Prima-Dent.
7.3 Zakupując Kartę Prima-Dent pacjent stwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje jego zapisy oraz wyraża zgodę na zastosowanie zapisów niniejszego Regulaminu.
7.4 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym programem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.