UMÓW WIZYTĘ TELEFONICZNIE: 22 350 05 00

Menu

Umów wizytę: 22 350 05 00

Sterowana regeneracja kości

Regeneracja utraconej tkanki kostnej, a wiec odtworzenie jej struktury, objętości i funkcji polega na pobudzeniu aktywności komórek odtwarzających kość, odpowiedzialnych za proces osteogenezy, przy jednoczesnym zablokowaniu dostępu do leczonego miejsca komórkom nabłonka i fibroblastom tkanki łącznej.
Techniki GBR (Guided Bone Regeneration) i GTR(Guided Tissue Regeneration) należą do ogólnie znanych w periodontologii i implantologii. Polegają na podokostnowym wprowadzeniu kości własnej pacjenta lub materiału kościozastępczego w celu odbudowy utraconych tkanek.
Najlepszym rozwiązaniem jest kość własna pacjenta, ale minusem tej techniki jest dodatkowy zabieg pobrania tkanki kostnej. Potrzebny materiał osiąga się z tkanek miejscowych (bródka, trójkąt zatrzonowcowy żuchwy, kolec nosowy przedni, miednica,)
Alternatywnie wykorzystuje się materiały syntetyczne alloplastyczne- hydroksyapatyty, fosforan trójwapniowy, biodegradacyjny, biokompatybilny.
Środkiem pomocniczym w w/w technikach są błony kolagenowe ulegające resorpcji (wchłanianiu) lub inne wymagające usunięcia po ok. 6 tyg.
Zgodnie z najnowszymi badaniami odbudowa kości przy użyciu dotychczasowych metod i materiałów jest ograniczona. W celu intensyfikacji odbudowy stosuje się własne komórki macierzyste pobrane i wyizolowane ze szpiku oraz czynniki wzrostowe PDGF uzyskane z masy płytkowej lub rekombinowane GF na drodze inżynierii tkankowej.
Obszary zastosowań sterowanej regeneracji kości
-defekty kostne po usunięciu torbieli, po resekcji wierzchołka w sytuacji gdy samoistne wyleczenie nie jest oczekiwane
-wypełnienie kieszonek kostnych w przebiegu chorób przyzębia
-wypełnienie poekstrakcyjnych ubytków wyrostka zębodołowego w celu uzyskania łoza pod implant i w celu zapobieżenia zanikowi kości
-podniesienie zatoki szczękowej
Osobnego omówienia wymaga dystrakcja kości dzięki tej technice zabiegowej również możemy utraconą tkankę kostną.