UMÓW WIZYTĘ TELEFONICZNIE: 22 350 05 00
Umów wizytę: 22 350 05 00

RTG - Diagnostyka rentgenowska

Diagnostyka rentgenowska to niezbędny instrument w pracy stomatologa. Na początku leczenia powinien być wykonany szereg zdjęć rentgenowskich tzw. statut zębowy, w przypadkach rozszczelnienia wypełnień bądź ubytków ukrytych pod dziąsłem może to być jedyna informacja dla stomatologa o rozwijającym się zagrożeniu.
W celu wykonania zdjęć rentgenowskich najlepiej użyć techniki cyfrowej. Stosujemy wtedy minimalną dawkę promieniowania, zapewniając jednocześnie doskonałe odwzorowanie szczegółów i możliwość cyfrowego opracowania zdjęć. Pozwala to otrzymywać większą ilość informacji z uzyskanego zdjęcia, także redukuje liczbę powtórnych naświetlań, spowodowanych niedoświetleniem lub prześwietleniem zdjęcia.

Zdjęcia RTG wykonujemy:

Konieczność zredukowania do minimum dawki promieniowania doprowadziły do rozwoju i zastosowania nowoczesnych systemów obrazowania - radiografii cyfrowej, zamiast tradycyjnych zdjęć na błonie rentgenowskiej.
Najważniejszą zaletą tych systemów jest zmniejszenie o 80%-90%dawki promieniowania. Oznacza to możliwość wykonania 10 zdjęć metodą cyfrową przy wykorzystaniu tej samej dawki promieniowania.
Czasy naświetlania przy tej samej dawce promieniowania:
- radiografia konwencjonalna na kliszy 0,25 - 1,5 s.
- radiografia cyfrowa 0,01 - 0,06 s.

To proste zestawienie obrazuje jak bardzo istotnym narzędziem jest radiografia cyfrowa. Dawkę promieniowania otrzymaną w trakcie wykonywania jednego zdjęcia możemy porównać do dawki promieniowania, jakie każdy z nas otrzymuje w trakcie trzygodzinnego spaceru w słoneczny dzień. I tu należy dodać, że jest to dawka tylko na dłonie, a nie na cały organizm.

Nasze gabinety wyposażone są w najnowocześniejszy system radiowizjografii cyfrowej do badań wewnątrzustnych. Płytki cyfrowe o grubości kliszy rentgenowskiej różnej wielkości pozwalają na szybkie bezstresowe umieszczenie w jamie ustnej pacjenta i wykonanie badania rtg, po 5 sek. na monitorze komputera pojawia się obraz badanego zęba.
Jest on dynamiczny tzn. może być zmieniony (przekształcony) przez odpowiednie funkcje tj.:

Istnieje również możliwość dokonywania pomiarów długości z dużą dokładnością. W radiografii cyfrowej niezmiernie łatwa jest archiwizacja danych, co umożliwia stałe monitorowanie podczas i po zakończeniu leczenia, a także dostęp do tych danych w każdej chwili, np. na życzenie pacjenta.Archiwum rentgenowskie pacjenta jest integralną częścią elektronicznej karty pacjenta. Pracownia rentgenowska PRIMADENT wyposażona jest aparat cyfrowy do zdjęć panoramicznych. Praca pantomografu jest całkowicie zautomatyzowana i stale kontrolowana przez komputer. System kontroli ekspozycji w tego typu zdjęciach zapewnia optymalną dawkę promieniowania dla badanej struktury anatomicznej, zapewniając jednocześnie optymalną jakość zdjęcia.


Pomocne w diagnozowaniu próchnicy są zdjęcia pantomograficzne, a w przyszłości obrazy z tomografu stomatologicznego, które pozwalają na uzyskanie obrazu 3D i pozwalają na oglądanie elementów kostnych w przekrojach, co 0,2 mm pod dowolnym kątem. Zaletami tego zdjęcia jest przede wszystkim duży zakres obrazowanych struktur kości twarzy i zębów, jak również to, że może być ono wykonane u osób źle tolerujących wykonywanie zdjęć wewnątrzustnych ze względu choćby na duży odruch wymiotny. Takie zdjęcie jest doskonałe w ocenie urazów, trzecich zębów trzonowych, rozwoju uzębienia, zębów zatrzymanych lub pozostawionych wierzchołków korzeni u osób bezzębnych.

Przydatne jest także przy wstępnej ocenie implantologicznej, planowaniu zabiegów chirurgicznych. Zdjęcie pantomograficzne jest bardzo istotnym narzędziem diagnostycznym wspomagającym planowanie leczenia. Innym rodzajem zdjęcia rentgenowskiego szczególnie przydatnym dla wczesnego wykrywania próchnicy na powierzchniach stycznych jest zdjęcie zgryzowo - skrzydłowe. Pozwala ono uwidocznić proces próchniczy jeszcze zanim pojawią się widoczne zmiany kliniczne. Wykonując jedno takie zdjęcie lekarz może ocenić zarówno korony zębów górnych jak i dolnych. Jeśli więc plan leczenia ma obejmować leczenie zachowawcze pacjenta, uzasadnione i bardzo pomocne może okazać się wykonanie zdjęć zgryzowo - skrzydłowych.