Kliniki - Prima-Dent

Grójecka 77, Ochota
02-094 Warszawa,
tel.: +48 22 822 28 89,
tel.: +48 22 3 500 500
Króżańska 20, Mokotów
02-578 Warszawa,
tel.: +48 22 849 99 92
tel.: +48 22 849 53 67
Targowa 33a, Praga
03-728 Warszawa,
tel.: +48 22 618 93 60
tel.: +48 22 618 95 60

RTG - Diagnostyka rentgenowska

Diagnostyka rentgenowska to niezbędny instrument w pracy stomatologa. Na początku leczenia powinien być wykonany szereg zdjęć rentgenowskich tzw. statut zębowy, w przypadkach rozszczelnienia wypełnień bądź ubytków ukrytych pod dziąsłem może to być jedyna informacja dla stomatologa o rozwijającym się zagrożeniu.
W celu wykonania zdjęć rentgenowskich najlepiej użyć techniki cyfrowej. Stosujemy wtedy minimalną dawkę promieniowania, zapewniając jednocześnie doskonałe odwzorowanie szczegółów i możliwość cyfrowego opracowania zdjęć. Pozwala to otrzymywać większą ilość informacji z uzyskanego zdjęcia, także redukuje liczbę powtórnych naświetlań, spowodowanych niedoświetleniem lub prześwietleniem zdjęcia.

Zdjęcia RTG wykonujemy:

 • w leczeniu kanałowym (endodontyczne)
 • w diagnostyce próchnicy
 • w ortodoncji
 • w chorobach przyzębia
 • przy zabiegach chirurgicznych
 • przy implantologii
 • do planowania leczenia protetycznego
 • w stomatologii dziecięcej
 • ...a więc bardzo często.

Konieczność zredukowania do minimum dawki promieniowania doprowadziły do rozwoju i zastosowania nowoczesnych systemów obrazowania - radiografii cyfrowej, zamiast tradycyjnych zdjęć na błonie rentgenowskiej.
Najważniejszą zaletą tych systemów jest zmniejszenie o 80%-90%dawki promieniowania. Oznacza to możliwość wykonania 10 zdjęć metodą cyfrową przy wykorzystaniu tej samej dawki promieniowania.
Czasy naświetlania przy tej samej dawce promieniowania:
- radiografia konwencjonalna na kliszy 0,25 - 1,5 s.
- radiografia cyfrowa 0,01 - 0,06 s.

To proste zestawienie obrazuje jak bardzo istotnym narzędziem jest radiografia cyfrowa. Dawkę promieniowania otrzymaną w trakcie wykonywania jednego zdjęcia możemy porównać do dawki promieniowania, jakie każdy z nas otrzymuje w trakcie trzygodzinnego spaceru w słoneczny dzień. I tu należy dodać, że jest to dawka tylko na dłonie, a nie na cały organizm.

Nasze gabinety wyposażone są w najnowocześniejszy system radiowizjografii cyfrowej do badań wewnątrzustnych. Płytki cyfrowe o grubości kliszy rentgenowskiej różnej wielkości pozwalają na szybkie bezstresowe umieszczenie w jamie ustnej pacjenta i wykonanie badania rtg, po 5 sek. na monitorze komputera pojawia się obraz badanego zęba.
Jest on dynamiczny tzn. może być zmieniony (przekształcony) przez odpowiednie funkcje tj.:

 • powiększenie lub pomniejszenie (całości bądź wycinka obrazu, co umożliwia uchwycenie niewielkich zmian w okolicy okołowierzchołkowej zęba.
 • regulacja kontrastu i jasności (przez zmianę sposobu skali szarości umożliwia zwiększenie różnic w szarości pomiędzy sąsiadującymi ze sobą obszarami),
 • funkcja negatyw-pozytyw,
 • funkcja pseudokoloru (zamiana palety szarości na paletę kolorów),
 • funkcja pseudotrójwymiaru - 3D (uwidocznia pseudowgłębienia w miejscach o obniżonej gęstości optycznej i pseudouwypuklenia w miejscach silnym wysyceniu),
 • przedstawienie reliefowe (proste asymetryczne filtrowanie),
 • filtr "unsharp mask" (stosowany w celu poprawy konturów).

Istnieje również możliwość dokonywania pomiarów długości z dużą dokładnością. W radiografii cyfrowej niezmiernie łatwa jest archiwizacja danych, co umożliwia stałe monitorowanie podczas i po zakończeniu leczenia, a także dostęp do tych danych w każdej chwili, np. na życzenie pacjenta.Archiwum rentgenowskie pacjenta jest integralną częścią elektronicznej karty pacjenta. Pracownia rentgenowska PRIMADENT wyposażona jest aparat cyfrowy do zdjęć panoramicznych. Praca pantomografu jest całkowicie zautomatyzowana i stale kontrolowana przez komputer. System kontroli ekspozycji w tego typu zdjęciach zapewnia optymalną dawkę promieniowania dla badanej struktury anatomicznej, zapewniając jednocześnie optymalną jakość zdjęcia.


Pomocne w diagnozowaniu próchnicy są zdjęcia pantomograficzne, a w przyszłości obrazy z tomografu stomatologicznego, które pozwalają na uzyskanie obrazu 3D i pozwalają na oglądanie elementów kostnych w przekrojach, co 0,2 mm pod dowolnym kątem. Zaletami tego zdjęcia jest przede wszystkim duży zakres obrazowanych struktur kości twarzy i zębów, jak również to, że może być ono wykonane u osób źle tolerujących wykonywanie zdjęć wewnątrzustnych ze względu choćby na duży odruch wymiotny. Takie zdjęcie jest doskonałe w ocenie urazów, trzecich zębów trzonowych, rozwoju uzębienia, zębów zatrzymanych lub pozostawionych wierzchołków korzeni u osób bezzębnych.

Przydatne jest także przy wstępnej ocenie implantologicznej, planowaniu zabiegów chirurgicznych. Zdjęcie pantomograficzne jest bardzo istotnym narzędziem diagnostycznym wspomagającym planowanie leczenia. Innym rodzajem zdjęcia rentgenowskiego szczególnie przydatnym dla wczesnego wykrywania próchnicy na powierzchniach stycznych jest zdjęcie zgryzowo - skrzydłowe. Pozwala ono uwidocznić proces próchniczy jeszcze zanim pojawią się widoczne zmiany kliniczne. Wykonując jedno takie zdjęcie lekarz może ocenić zarówno korony zębów górnych jak i dolnych. Jeśli więc plan leczenia ma obejmować leczenie zachowawcze pacjenta, uzasadnione i bardzo pomocne może okazać się wykonanie zdjęć zgryzowo - skrzydłowych.