UMÓW WIZYTĘ TELEFONICZNIE: 22 350 05 00

Menu

Umów wizytę: 22 350 05 00

 Protezy stałe

Protezy stałe są to uzupełnienia trwale umocowane na zębach własnych pacjenta, najczęściej za pomocą cementów. Do protez stałych należą:

- mosty protetyczne (więcej...)

- korony (wiecej...)

- wkłady koronowo - korzeniowe (wiecej...)

Protezy wykonuje się z różnego rodzaju materiałów. Obecnie oprócz efektu leczniczego, równie ważny jest efekt estetyczny, dlatego materiał, z którego wykonana jest proteza musi idealnie odwzorowywać naturalne uzębienie pacjenta. Zadowolenie pacjenta w dużej mierze zależy od kosmetycznego wyglądu uzupełnienia protetycznego.
Każde leczenie poprzedzone jest wnikliwym wywiadem, badaniem i wykonaniem zdjęć rentgenowskich. Dzięki takiej analizie lekarz ocenia, jakiego rodzaju uzupełnienie protetyczne należy zastosować dla danego przypadku.
Kwalifikacja pacjenta do leczenia, polega na ocenie warunków zgryzowych pacjenta pod względem klinicznym i radiologicznym. Ważne jest także określenie roli planowanego uzupełnienia protetycznego w rehabilitacji funkcji żucia, mowy i kosmetyki w aspekcie całej jamy ustnej pacjenta.

Prawidłowo dopasowane mosty stałe to rozwiązanie, które pozwala przywrócić komfort przeżuwania i poprawia samopoczucie pacjenta związane z estetyką uśmiechu. Dzięki protezom stałym siły żucia rozkładane są w sposób fizjologiczny, to jest przenoszone są na wyrostek zębodołowy kości żuchwy lub szczęki. W ten sposób znacząco spowalnia się proces zaniku kostnego w miejscu po usuniętym zębie w porównaniu do osób, które nie podjęły leczenia protetycznego. Korony i wkłady koronowo-korzeniowe pozwalają odbudować zęby znacznie uszkodzone, lecz o zdrowych korzeniach. Tego rodzaju protezy stałe pozwalają na długo cieszyć się komfortem przeżuwania porównywalnym z posiadaniem zęba naturalnego. Specjalnym rodzajem stałego uzupełnienia protetycznego są także implanty. W tym przypadku proces leczenia jest jednak bardziej złożony. O szczegółach przeczytacie Państwo w dziale Protetyka na implantach (implantoprotetyka).

Nikt nie powinien mieć wątpliwości co do tego, że każdy brak w uzębieniu powinien być jak najszybciej uzupełniony protetycznie. Luki w uzębieniu szkodzą człowiekowi nie tylko z punktu widzenia estetyki, ale i zdrowia. Brak nawet pojedynczego zęba sprawia, że te pozostałe muszą sprostać większym przeciążeniom podczas żucia, przez co szybciej ulegają naturalnemu zniszczeniu i osłabieniu. W niektórych przypadkach braki zębowe mogą doprowadzić do rozchwiania zębów sąsiadujących z luką. Niepełne uzębienie to niedokładne rozdrabnianie pokarmów, a to w konsekwencji doprowadzić może do problemów ze zdrowiem układu pokarmowego. Z czasem kość w szczęce lub żuchwie w miejscu po usuniętym zębie zanika, a wówczas możliwości protetyczne stają się coraz bardziej ograniczone. Nie warto zatem zwlekać z wizytą u protetyka, gdy zachodzi konieczność usunięcia lub odbudowy zęba.