UMÓW WIZYTĘ TELEFONICZNIE: 22 350 05 00

Menu

Umów wizytę: 22 350 05 00

OZON W STOMATOLOGII

Utleniające właściwości ozonu znalazły zastosowanie również w stomatologii. Badania naukowe dowiodły, że ozon wchodzi w reakcję zarówno z bakteriami próchnicotwórczymi jak i ich metabolitami.

 

Antybakteryjne działanie ozonu na mikroorganizmy pierwotnych zmian próchnicowych korzeni In vitro opisuje A. Baysan, R.A. Whiley, E. Lynch. Ozon powoduje utlenianie metabolitów bakteryjnych i uniemożliwia ich wykorzystanie przez rozwijającą się florę bakteryjną.
Działając utleniająco na niektóre białka powoduje destrukcję błony komórkowej bakterii próchnicotwórczych w ubytku. Działanie ozonu na powierzchnię pierwotnej zmiany próchnicowej korzenia zęba przez okres 20 sekund powoduje 99,9% redukcję flory bakteryjnej (In vitro).

 
 

Ozonoterapia - Stomatologia zachowawcza

Ozonoterapia jest głównie stosowana w ramach stomatologii zachowawczej, do leczenia zmian próchnicowych zębów. Działanie ozonu jest niezwykle skuteczne w wielu przypadkach klinicznych i obejmuje: leczenie pierwotnych zmian próchnicowych zębów powierzchni gładkich oraz powierzchni gryzowych, leczenie pierwotnej próchnicy korzeni (zamiast tradycyjnej metody opracowywania mechanicznego i wypełniania ubytków), leczenie próchnicy średniej i głębokiej (jako uzupełnienie opracowania mechanicznego ubytków).

 

Przy próchnicy głębokiej działanie ozonu jest nie do przecenienia. Kiedy ubytek sięga głęboko i jego koniec znajduje się blisko miazgi, lekarz usuwając próchnicę w ramach tkanek zdrowych może zranić miazgę, co najczęściej skutkuje kosztownym leczeniem kanałowym, umartwieniem zęba. Dzięki stosowaniu ozonu, co wielokrotnie wykazała praktyka
w Prima-Dent uratowaliśmy wiele zębów. Zdezynfekowanie ozonem głębokiego ubytku nie do końca wyczyszczonego i zastosowanie odpowiednich preparatów powodowało samowyleczenie. Tego typu postępowanie pobudza właściwości regeneracyjne miazgi zęba, a jest to możliwe poprzez wyniszczenie bakterii w ubytku za pomocą Ozonu.

 
 

Protetyka

W protetyce ozon znajduje szerokie zastosowanie przy wykonywaniu stałych uzupełnień protetycznych takich jak korony i mosty. Możliwe jest ozonowanie filaru protetycznego przed umieszczeniem na nim uzupełnienia protetycznego w celu jego całkowitej dezynfekcji. W ten sposób można zminimalizować ryzyko rozwoju próchnicy wtórnej pod uzupełnieniem protetycznym.

 

Periodontologia

Mając możliwość podania azotu do kieszonki dziąsłowej wykorzystujemy jego właściwości penetrujące przyspieszając leczenie chorób pzyzębia.

Ozon wykazuje silne właściwości bakteriobójcze, ponadto działa również grzybobójczo i wirusobójczo. Ozonoterapii używamy przy leczeniu zmian wirusowych (np. opryszczki) na błonie śluzowej. Potencjalne działanie ozonu na ranę powstałą po zabiegach periodontologicznych zmniejsza występowanie powikłań związanych z zakażeniem rany oraz przyspiesza jej gojenie.

 
  

Implantologia

Dezynfekcyjne działanie ozonu przy wszczepianiu implantu zwiększa sterylność zabiegu, ułatwia gojenie tkanek, a co za tym idzie zwiększa szanse powodzenia zabiegu.

Ozon to forma alotropowa tlenu o cząsteczce trójatomowej. Jasnobłękitny gaz o bardzo charakterystycznej woni. Jest jednym z najważniejszych gazów występujących w stratosferze otaczającej naszą planetę (na wysokości 10 - 50 kilometrów). Na wysokości 20 - 30 kilometrów, osiąga maksymalne stężenie. W górnych warstwach atmosfery w cząsteczkach tlenu niektóre wiązania mogą ulec zerwaniu po pochłonięciu energii promieniowania ultrafioletowego. Na skutek tego uwalniają się swobodne atomy tlenu, które wchodzą w reakcję z cząsteczkami tlenu, co prowadzi do powstania cząsteczek ozonu. Ozon jest bardzo skutecznym filtrem dla promieni ultrafioletowych emitowanych przez Słońce, szczególnie dobrze zabezpieczającym przed dostępem do powierzchni Ziemi wysokoenergetycznego promieniowania UVB. W przemyśle stosowany do bielenia i dezynfekcji (np. wody pitnej). Ozon został odkryty w 1840 r. przez niemieckiego chemika Chrystiana Friedricha Schönbeina (1799-1868).

 

 

OZON W MEDYCYNIE OGÓLNEJ

W medycynie został wykorzystany przez C. Lendlera w 1870 roku do oczyszczania krwi, publikacje na ten temat pochodzą z 1885 roku od dr Charlesa J. Kenwortha. Ozon wykorzystywany w medycynie jest zawsze mieszanką czystego ozonu i czystego tlenu.

W przypadku terapii niskich stężeń, pobudzone zostają naturalne zdolności odpornościowe organizmu - ozon nie tylko dezynfekuje, ale i aktywuje system immunologiczny.
Jest także doskonałym stymulatorem krążenia, dlatego stosowany jest w leczeniu chorób układu krążenia. Jego wpływ jest równie cenny w ożywianiu i pobudzaniu funkcji organicznych. W odpowiedzi na pobudzenie organizmu wywołane ozonem, system odpornościowy produkuje specjalną substancję białkową -zwaną cytokiną, która pełni funkcję mediatora regulując wielkość i typ odpowiedzi immunologicznej (a także substancje pośrednie, takie jak interferony lub interleukiny). Substancje te kontrolują procesy zapalne oraz działanie i dojrzewanie komórek układu odpornościowego, zapoczątkowując lawinowy proces pozytywnych zmian w systemie immunologicznym, które prowadzą do przeciwstawienia się i zwalczania czynników chorobowych. Oznacza to, że stosowanie ozonoterapii jest świetną metodą pobudzania sytemu immunologicznego u pacjentów z zespołem obniżonej odporności i/lub jej brakiem. Dzięki szczególnym własnościom ozonu, terapia ozonowa wykorzystywana jest w trzech głównych obszarach wskazań: 

Ozon stosowany jest jako terapia dodatkowa, uzupełniająca leczenie różnych odmian raka. Ozon w postaci małych dawek pobudza układ immunologiczny, w terapii zwanej „podstawową autochemoterapią” i związanej z przetaczaniem ozonowanej krwi ponownie do organizmu pacjenta lub „pośrednią autochemoterapią” w postaci zastrzyku w obieg wewnątrz mięśniowy. By informować pacjentów, specjalistów, terapeutów oraz wszystkich innych zainteresowanych o ostatnich osiągnięciach w dziedzinie ozonoterapii powstało Stowarzyszenie pod nazwą Medical Society for Ozone Application in Prevention and Therapy (Stowarzyszenie medyczne ds. ozonowej terapii zapobiegawczej), które zrzesza członków z całej Europy.