UMÓW WIZYTĘ TELEFONICZNIE: 22 350 05 00

Menu

Umów wizytę: 22 350 05 00

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy pacjent przyjmujący pochodne acetylosalicylanow (np. ACARD) powinien odstawić leki prze ekstrakcja?
Tak, w przypadku przyjmowanie 75-100mg/dobę czas odstawienia powinien wynosi ok. 3 dni
Pacjenci przyjmujący sporadycznie ok. 300 mg - 7 dni
 
2. Jaki środek znieczulający jest wskazany i bezpieczny dla kobiet w ciąży?
Zalecane znieczulenie artykaina 1:200000
 
3. Czy ubistesin może być stosowany u pacjentów leczących się na nadciśnienie?
Wyjątki dla tego środka znieczulającego są następujące:
-świeży zawal serca( do 6 m-cy)
-ciśnienie powyżej 200/115 mmhg
-niestabilna angina pectooris
- nadwrażliwość na siarczyn sodu
-pacjenci leczeni beta- brokerami i inhibitorami MAO i antydepresantami stosujemy wówczas Scandonest
Beta blokery stosowane przy leczeniu nadciśnienia wywołują reakcje krzyżową z wazokonstryktorem- powodując reakcje jak przy przedawkowaniu( tachykardia, wzrost RR, drgawki, utrata przytomności)
 
4. Jakie leki powinno się stosować w przypadku powikłań związanych z ekstrakcja?
Najczęściej występującym powikłaniem jest tzw. suchy zębodół (alveolitis post extractionem). Stan ten jest wywołany brakiem skrzepu w zębodole po usunięciu zęba. Gojenie jest wtedy zaburzone i towarzysza mu znaczne dolegliwości bólowe.
Bóle występują samoistnie o dużym natężeniu, zwłaszcza w nocy, są powodem bezsenności, ogólnego osłabienia. Ściany zębodołu są wrażliwe na dotyk, pokryte cuchnącymi masami. Czas bólów waha się od 1-3 tyg., po tym czasie zębodół goi się prawidłowo.
Leczenie polega na miejscowym stosowaniu środków p-bólowych i p-zapalnych. (Nipas,Apernyl, sączki jodoformowe lub z kamfenolem). Antybiotyki nie są zalecane. Codziennie przepłukuje się zębodół łagodnymi środkami np. soda oczyszczona 3%. W przypadku poważniejszych powikłań o lekach p-zapalnych ,antybiotykach decyduje lekarz.
 
5. Jakie środki p-bólowe są najlepsze po usunięciu zęba?
Na ogól proces gojenia przebiega bez powikłań i dolegliwości. W pewnym odsetku przypadków gojenie wymaga podania środków p- bólowych. Zalecane jest stosowanie leków o najmniejszej skutecznej sile działania. Piramida leków p- bólowych wygląda następująco(o rosnącej sile działania): Paracetamol, Ibuprofen, Naproxen, Diklofenak, Ketoprofen, Pyralgina, Piroxicam. Należy pamiętać, że paracetamol jest tylko pozornie bezpieczny.
Takie leki jak Panadol, Apap, Paracetamol są łatwe do przedawkowania, ogólnie dostępne.
Aspiryny nie powinno się podawać poniżej 12 r.ż. ze względu na zespól Rey’a i astmę aspirynozalezną. Kobietom w ciąży nie podajemy żadnych leków do 3 m-ca ciąży potem tylko paracetamol max 2-3 g. Piroxicam jest lekiem o najdłuższej sile działania p -bólowego, do 86 godz. Zarezerwowany powinien być dla nasilonego odczynu zapalnego.
 
6. Czy pozostawienie złamanego korzenia jest szkodliwe?
Zasadniczo zęby powinny być usunięte w całości, zwłaszcza zęby z zakażoną miazgą, zgorzelinowe. Pozostawienie niewielkiego fragmentu korzenia (apexu), jeśli nie jest zakażony, luźno tkwiący w zębodole nie wywołuje powikłań. Zębodół goi się prawidłowo. Jest korzystniejsze niż próba usunięcia głęboko złamanego korzenia, która niesie ryzyko przepchnięcia korzenia do zatoki szczękowej lub kanału nerwu żuchwowego.
 
7. Czy otwarcie zatoki szczękowej podczas usuwania zęba jest błędem w sztuce lekarskiej?
Usuwanie górnych zębów trzonowych i przedtrzonowych wymaga ostrożności, ponieważ może być powodem przebicia cienkiej warstwy kostnej dna zatoki. Zdarza się jednak, ze wierzchołki tych korzeni lub zmiany okolowierzcholkowe wpuklaja się do zatoki.
Usuwanie takich zębów kończy się jej otwarciem,co nie jest błędem w sztuce a powikłaniem.
Postępowanie lecznicze zależy od stanu higieny jamy ustnej, stanu ogólnego pacjenta, czasu jaki upłynął od powstania przetoki, stanu radiologiczny zatok obocznych.
8. Czy po wyrwaniu zęba od razu można wstawić implant?
Tak, jest to implantacja natychmiastowa w świeżym zębodole. Korzyści wynikające z takiego postępowania to zredukowana liczba zabiegów, skrócony czas leczenia, optymalna ilość kości w obrębie wyrostka zębodołowego. Niestety jest to wrażliwa technicznie procedura i często wymaga zastosowania materiałów kosciozastępczych. Morfologia okolicy może utrudniać wprowadzenie implantu i jego stabilizacje, cienki biotyp śluzówkowy determinuje gorszy efekt estetyczny, brak skeratynizowanej śluzówki dla lepszej adaptacji płata, konieczność dodatkowych zabiegów.
9. Czy konieczne jest usuwanie zębów zatrzymanych?
Zębem zatrzymanym jest każdy ząb, który pozostaje w kości po okresie fizjologicznego wyrzynania. Może być całkowicie lub częściowo otoczony kością. Często towarzysza mu torbiele zawiązkowe, resorbcje korzeni zębów sąsiednich na skutek ucisku, ich przemieszczenie, skręcenie wokół osi pionowej, zakażenie kieszonki dziąsłowej i mieszka zębowego. Niewyrżnięty ząb może być przyczyna bólów neuralgicznych. Powyższe dolegliwości mogą wystąpić w każdym wieku
W przypadku,kiedy zatrzymany ząb nie powoduje żadnych z powyższych powikłań nie ma powodu do jego usunięcia, o ile nie planowane jest wykonanie uzupełnienia protetycznego.
 
10. W jakim czasie od usunięcia zęba można wykonać protezę?
Najkorzystniej jest założyć protezę bezpośrednio po ekstrakcji zęba, ale należy się do tego odpowiednio wcześniej przygotować tj. pobrać wyciski pola protetycznego przed zabiegiem. Jest to tzw. proteza natychmiastowa, która posiada wiele zalet, m.in. chroni skrzep w zębodole, zabezpiecza przed wnikaniem do niego resztek pokarmowych, odpowiednio formuje wyrostek zębodołowy pod przyszłą protezę, eliminuje przykry dla pacjenta czas braku uzębienia. Nie jest to proteza bardzo dokładna w związku, z czym wymaga dostosowania i korekt, podścielenia albo wymiany na ostateczne uzupełnienie protetyczne. Protezą natychmiastową może być stara proteza pacjenta po odpowiedniej przeróbce.
W każdym innym przypadku należy odczekać ok. 6 tyg. ,do całkowitego zagojenia zębodołu.