UMÓW WIZYTĘ TELEFONICZNIE: 22 350 05 00

Menu

Umów wizytę: 22 350 05 00

Tomasik Dominik

email: tomasik.dominik@primadent.com.pl


umów wizytę
informacje      


NIEKTÓRE WYBRANE UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA

 • 2000r. - ITI Dental Implant System, orgaizowany przez Color Trading Sp. z o.o. Warszawa. Wykłady oraz część praktyczną prowadził Dietmar Gruber, przedstawiciel firmy Strauman.
  Tematyka kursu: History of Implantology, Scientific Basics of Oral Implantology, Planning and Surgical Procedures, Hands-on Course, Practical exercises.
 • 2000r. - II Międzynarodowy Kongres Implantologiczny TBR Center, Tuluza, Francja
 • 2001r. - Chirurgia przedprotetyczna. Systemy implantologiczne. —wykładowcy prof. Leszek Kryst i dr Dariusz Mateńko. Organizatorzy Polski Klub Stomatologiczny i redakcja Stomatologii Współczesnej
 • 2002r. - Kurs Nowe trendy w implantologii stomatologicznej AM w Warszawie
 • 2002r. - Wielospecjalistyczne Sympozjum pt: "Postępy w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji układu stomatognatycznego" oraz II Międzynarodowe Targi DENTEXPO Warszawa
 • 2002r. - WSI Warszawskie Spotkania Implantologiczne, organizowane przez firmę Garmed. Temat zjazdu: Implantologia i sterowana regeneracja kości.
 • 2002r. - Diagnostyka i leczenie schorzeń zatok szczękowych AM w Warszawie
 • 2002r. - Diagnostyka i leczenie złamań części twarzowej czaszki AM w Warszawie
 • 2002r. - Postępowanie w złamaniach szkieletu czaszkowo- twarzowego AM w Warszawie
 • 3 - 7.09.2002 r.- XVI Congress European Association for Cranio-MaxilloFacial Surgery Munster, Niemcy
 • 2003r. - Kongres Warszawski 2003 Endodoncja-Periodontologia.
  Tematyka: Leczenie kompleksowe chorób przyzębia—prof. dr hab. Renata Górska, Sukcesy i niepowodzenia leczenia endodontycznego i ich wpływ na stan ogólny pacjentów—prof. Dr hab. Danuta Piątowska
 • 2003r. - Wstęp do implantologii, kurs organizowany przez Stowarzyszenie Polskich Lekarzy Stomatologów. Wykłady prowadził dr n . med. Hubert Kubica 
 • 2003r. - Zaawansowane Techniki Regeneracyjne GTR i GBR, kurs organizowany przez Nobel Biocare Polska. Wykłady i część praktyczną prowadziła dr n. med. Agnieszka Laskus-Perendyk.
 • 2003r. - Sterowana Regeneracja Tkanek i Sterowana Regeneracja Kości we współczesnej stomatologii—kurs teoretyczny i praktyczny pod patronatem FM Produkty dla Stomatologii sp. J. Wyłączny dystrybutor Geistlich w Polsce. Wykładowca dr n. med. Krzysztof Awiłło.
 • 2003r. - Zasady leczenia ropni i ropowic jamy ustnej AM w Warszawie
 • 2003r. Rozpoznawanie nowotworów jamy ustnej, szczęk, twarzy i szyi AM w Warszawie
 • 2003r. - Rozpoznawanie i leczenie guzów części twarzowej czaszki AM w Warszawie
 • 2003r.- Rozpoznawanie i leczenie torbieli oraz niezłośliwych guzów szczęk
 • 23.05 - 01.06.2004r. - Diagnostyka i leczenie złamań części twarzowej czaszki. Prowadzący wykłady prof. dr hab. med. Janusz Piekarczyk II Klinika Chirurgii Szczękowo-twarzowej Akademii Medycznej w Warszawie
 • 14 - 18.09.2004r. XVII Congress European Association for Cranio-MaxilloFacial Surgery
 • 2005r. - Implanty stomatologiczne—system Branemarka-prowadzący wykłady prof. dr hab. Leszek Kryst. Kurs zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz Katedrę i I Klinikę Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS AM w Warszawie
 • 2005r. - Choroby zatok szczękowych- ich rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie AM w Warszawie
 • 2005r. - Etiopatogeneza,morfologia, rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie chirurgiczne wad twarzowo-szczękowo-czaszkowych AM w Warszawie
 • 2005r. - Zachowawcze i chirurgiczne leczenie złamań wyrostka kłykciowego żuchwy AM w Warszawie
 • 2005r. - New developments In Osteosynthesis Techniques- traumatology, Osteotomies and reconstruction 1 tygodniowy staż szkoleniowy Salzburg Austria
 • 28-30.03.2006r. - Kurs osteosyntezy przeprowadzony z ramienia Europejskiego Towarzystwa Osteosyntezy Warszawa.
 • Czerwiec 2007r. - Orthognatic Burgery Sympodium - London, Anglia
 • Październik 2007r. - Implanty: Idea - Sztuka - Praktyka. Innowacje w praktyce klinicznej
 • Luty 2008r. -Surgical Approach Courses Orbital and Lateral Approaches - Besançon Francja
 • Marzec 2008r. - Orthognatic Surgery Symposium - Gstaad, Szwajcaria
 • czerwiec 2008r. - Innowacyjne techniki w chirurgii stomatologicznej twarzowoszczękowej - obrazowanie 3D I nawigacja śródoperacyjna - Basel, Szwajcaria.


powrót