UMÓW WIZYTĘ TELEFONICZNIE: 22 350 05 00

Menu

Umów wizytę: 22 350 05 00

świeczkowska-feiz Bożena

email: swieczkowska-feiz.bozena@primadent.com.pl


umów wizytę
informacje      


Oto niektóre z wybranych kursów i szkoleń:

 • Biofunkcjonalny system protetyczny jako czynnościowa i estetyczna metoda leczenia bezzębnych pacjentów - organizowany przez, Ośrodek Szkoleniowy Ivoclar-Vivadent Polska, pod kierunkiem dr.hab.Krzysztofa Niewiadomskiego (październik 2000)
 • Esthet.X czyli zbiór gotowych algorytmów dla doskonale estetycznych wypełnień - organizowany przez Dentsply De trey (czerwiec 2000)
 • Kwalifikacja pacjentów implantologicznych - organizowany przez, Ośrodek Szkolenia Podyplomowego im.Prof.A.Cieszyńskiego (marzec 2001)
 • Kurs praktycznego leczenia endodontycznego - organizowany przez, Prima-Dent kierownik naukowy prof.Dr.hab.Jan Trykowski (październik 2001 )
 • Protetyka na implantach - organizowany przez, Prima-Dent. (listopad 2001)
 • Warszawskich spotkania implantologiczne Warszawa (kwietnia 2002)
 • Współczesne techniki i metody leczenia endodontycznego - organizowany przez, Stowarzyszenie (Polski Klub Stomatologiczny) (Kwiecień 2002)
 • Możliwości współczesnej endodoncji - organizowany przez, Stowarzyszenie Polskich lekarzy Stomatologów (listopad 2002)
 • Kongres Warszawski Endodoncja - Peridontologia Wykowadowscy: prof.Dr.hab.Renata Górska, prof.dr.hab.Danuta Piątowska, dr.n.Maciej Czerniuk, lek.stom.Jerzy Zbożeń, lek stom.Monika Dzieciątkowska(kwietnia 2003)
 • Funkcja i Piękno - możliwości współczesnej stomatolgii. Zagadnienia wybrane - organizowany przez, Stowarzyszenie ( Polski Klub Stomatologiczny). Kierownik naukowy prof. dr.hab. Jan Trykowski (czerwiec 2002)
 • Wstęp do implantologii - organizowany przez, Stowarzyszenie Polskich Lekarzy Stomatologów prowadzący kurs dr.n.med.Hubert Kubica (czerwiec 2002)
 • Kurs praktycznej Endodoncji - organizowany przez, Prywatną Klinikę Stomatologii Kosmetycznej Implantologii i Periodontologii dr.n.Hubert Kubieca - Bielsko-Biała (lipiec 2003)
 • Praktyczny kurs zasady współczesnej endodoncji - organizowany przez, Profident lek.stom.Jerzy Zbożeń specjalista endodonta Kielce 2003
 • Mosty - klasyczne uzupełnienie braków uzębienia - organizowany przez, Stowarzyszenie Polskich Lekarzy Stomatologów - prowadzący kurs lek.stom.Jerzy Pytko (kwiecień 2003)
 • Najczęstsze współczesne zabiegi stomatolgiczne. Piękny czy bestia - kompzyt kontra kompozyt, prowadzonego przez dr.Tomasza Śmigiela (listopad 2003)
 • Najszęstsze współczesne zabiegi stomatologiczne. Perio dla każdego kto powiesział, że to musi być trudne? Prowadzone przez dr Magdalenę Pawelczyk-Madalińską(listopad 2003)
 • Odbudowa metodą bezpośrednią w stomatologii zachowawczej. - organizowany przez firma Cedent sp z o.o. prowadzący kurs prof.Francesco Mangani (listopad 2003)
 • A co po leczeniu endodontycznym? Wkłady koronowo-korzeniowe - przegląd metod i materiałów. Prowadzonego przez dr.Danute Borczyk, który odbył się w dniu 06.12.2003 w Warszawie
 • Możliwości współczesnej endodoncji. Zastosowanie rotacyjnych systemów narzędzi niklowo-tytanowych, procedury i sekwencje, zakres wypełniania kanałów termoplastyczną gutaperką
  Kielce 2003. Prowadzący: Jerzy Zbożeń
 • Prywatna klinika stomatologii kosmetycznej implantologii i periodontologii
  Bielsko-Biała 2003.07.04. Prowadzący: Dr n.Med.Hubert Kubica
 • Estetyczna odbudowa utraconych tkanek zęba.
  Warszawa - Świder 2004.07.03. Kierownik naukowy: Doc.dr hab.Krzysztof Niewiadomski
 • Estetyczna odbudowa zębów przednich wg. zasad anatomicznej techniki warstwowej autorstwa dr Lorenzo Vanniego.
  Warszawa 2004.03.14. Prowadzący: lek.stom.Marcin Aluchna
 • "Zobacz-Dotknij-Spróbuj. Ta praktyczna endodoncja!"
  Warszawa 2004.03.21. Prowadzący: lek.med.chir.stom.Roman Borczyk
 • Endodontyczne leczenie zębów oraz bezpośrednia odbudowa zębów bocznych
  Warszawa 2004.10.2. Prowadzący: Dr Liviu Steiera
 • Rola odtwórcza prawidłowej zęba w jego funkcji i estetyce.
  Warszawa 2004.11.21.
  Kierownik kursu: Dr hab.n.med.Leopold Wagner, Prowadzący: lek.stom.Renata Lenkiewicz
 • Najnowsze doniesienia, standardy endodontyczne w nowym milenium, diagnostyka endodontyczna, mikrochirurgia endodontyczna. Kraków 9-12 grudnia 2004
  Rada naukowa:
  prof.dr hab.n.med.Jerzy Krupiński, prof.dr hab.n.med.Halina Pawlicka, prof.dr hab.n.med.Danuta Piątkowska
  wykładowcy:
  dr Elisabetta Cotti, dr Garry Glassman, dr Samuel Kratchman, dr Michał Jóżwiak, dr Jerzy Zbożeń
 • Wypełnienia niewielkich ubytków w technice warstwowej wg. zasad "Anatomicznej techniki warstwowej"
  Warszawa 2004.12.18
  Kierownik naukowy: dr hab.N.Med.Leopold Wagner
  Prowadzący: lek.stom.Maxim Stosek
 • Leczenie protetycznego z wykorzystaniem Systemu Szklanych Podparć ZX-27. Lek.stom.Agnieszka Kowalczyk
  Dobór koloru w zębach naturalnych i wybielonych przy pomocy urządzenia VITA Easyshade.
  Lek.stom.Agnieszka Kowalczyk, Tech.den. Jerzy Osłów. Tech.den. Marek Skrodzki Warszawa 2005.03.18
 • Preparacja filarów do koron metalowo-ceramicznych i pełnoceramicznych.
  Warszawa 2005.05.24 Organizator: NZOZ PRIMA-DENT. Prowadzący lek.stom.Danuta Borczyk
 • Kurs Artykulacji "Rozwiązanie problemów okluzyjnych przy pomocy łuku twarzowego i artykulatora"
  Warszawa 2005.03.22 Organizator Natrodent.
 • Wkłady koronowe-najdoskonalsza odbudowa ubytków I i II klasy
  Warszawa 2005.06.5 Organizator: NZOZ PRIMA-DENT. Prowadzący: V.T.Biskupscy
 • I Polskie sympozyjum stomatologii adhezyjnej. Warszawa 2005.06.18
  Komitet naukowy:
  prof.Dr hab.Stanisław Subliborski, dr n.Med.Jan Pietruski, lek.stom.Danuta Borczyk
  Kier. Nauk.: prof.dr hab.Stansław Suliborski,
  Wykładowcy:
  prof.dr B.Van Meerbeek, Uniwersytet w Leuven, Belgia
  Prof.dr hab.Subliborski,UM w Łodzi
  Dr Fabio Cosimi, DDS, Ph. D.,Klinika Stomatologiczna w Rzymie
 • Nowoczesne, komputerowo wspierane technologie wykonywania uzupełnień bezmetalowych oraz warunki i sposoby uzyskania doskonałego efektu estetycznego i funkcjonalnego. Warszawa 2005.07.1
  Kierownik naukowy: dr hab.n.med.Janusz Kleinrok
  Wykładowcy: lek.stom.Marcin Bogurski, lek.stom.Iwona Kuroń-Opalińska


powrót