UMÓW WIZYTĘ TELEFONICZNIE: 22 350 05 00

Menu

Umów wizytę: 22 350 05 00

Karta Prima-Dent

 

 

 


 


 

Karta rabatowa na usługi stomatologiczne

„Karta Prima-Dent”

 

Regulamin

 

 

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Organizatorem akcji pod nazwą „Karta Prima-Dent” jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prima-Dent z główną siedzibą przy ul. Grójeckiej 77, 02-094 Warszawa.

2. Warunki.

2.1 W ramach akcji Prima-Dent, oferuje, Kartę uprawniającą do rabatów na leczenie stomatologiczne.

2.2 Koszt zakupu Karty Prima-Dent wynosi 35 zł.

2.3 Karta uprawnia pacjentów do rabatów i przywilejów.

2.4 Karta Prima-Dent nie łączy się z innymi promocjami.

2.5 Karta Prima-Dent jest imienna i może być wykorzystywana tylko przez jej posiadacza.

2.6 Karty wydawane są w przychodniach:

- ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa,

- ul. Króżańska 20, 02-578 Warszawa,

- ul. Targowa 67/2, 03-729 Warszawa,

- ul. Targowa 33a, 03-728 Warszawa.

2.7 Okres ważności Karty Prima-Dent wynosi 12 miesięcy od daty zakupu, zgodnie z datą ważności widniejącą na Karcie.

2.8 Zagubienie lub zniszczenie Karty powoduje jej unieważnienie.

3. Uczestnictwo w akcji.

3.1 Uczestnikiem może być każdy pacjent, który zakupi Kartę Prima-Dent w jednej
z przychodni Prima-Dent.

4. Uprawnienia

4.1 Karta uprawnia do bezpłatnego wykonania dwóch zdjęć rentgenowskich rvg.

Ponadto uprawnia do rabatów:

a)      w dni powszednie w godzinach 8:00 – 14:00:

- stomatologia zachowawcza – 20%,

- profilaktyka (z wyjątkiem pakietu higienizacyjnego) – 20%,

- pedodoncja (leczenie dzieci)  - 20%,

- chirurgia stomatologiczna (ekstrakcje) -20%

b)      w pozostałych godzinach:

- stomatologia zachowawcza – 10%,

- profilaktyka (z wyjątkiem pakietu higienizacyjnego) – 10%,

- pedodoncja (leczenie dzieci)  - 10%,

- chirurgia stomatologiczna (ekstrakcje) -10%

4.2 Uprawnienia do rabatów nie dotyczą zabiegów z zakresu:

- protetyki,

-endodoncji,

- chirurgii szczękowej,

- implantów,

- sterowanej regeneracji kości,

- zabiegów na zatoce szczękowej,

- resekcji,

- chirurgicznego usuwania zębów,

- ortodoncji,

- periodontologii

- zabiegu sedacji

4.3 Karta może być wykorzystana w NZOZ Prima-Dent od poniedziałku do soboty w godzinach
8:00- 20:00 (zgodnie z godzinami pracy każdego z gabinetów).

4.4 Rabat nie podlega zamianie na inny ekwiwalent.

5.Dodatkowe przywileje.

5.1 Posiadacz Karty Prima-Dent dodatkowo ma możliwość:

- wykonywania zdjęć pantomograficznych w cenie 50 zł.(cena regularna 70zł),

- zdjęć zębowych rtg i rvg w cenie 20 zł (cena regularna 25 zł.),

- korzystania ze specjalnie przygotowanego pakietu higienizacyjnego:

·         usuniecie kamienia nazębnego,

·         piaskowanie zębów,

·         fluoryzacja,

w cenie 250 zł. (regularna cena pakietu wynosi 360 zł.),

- korzystania z zabiegu wybielania zębów na specjalnych warunkach:

·         Wybielanie preparatem Opalescence w cenie 550 zł. (regularna cena zabiegu wynosi 700zł.; w gabinecie T33 i T67 – 650 zł.).

·         Wybielanie preparatem Pola Office w cenie 750 zł.; w gabinecie T33 i T67 – 670zł. (regularna cena zabiegu wynosi 850 zł.; w gabinecie  T33 i T67- 770 zł.)

·         Wybielanie preparatem Pola Office z lampą w cenie 850 zł. (regularna cena zabiegu 950 zł.)

·         Wybielanie preparatem Opalescence Boost w cenie 800 zł.; w gabinecie T33 i T67 – 670zł. (regularna cena zabiegu 1000 zł.; w gabinecie T33 i T67 – 770 zł.)

·         Wybielanie preparatem Opalescence Boost z lampą w cenie 900 zł. (regularna cena zabiegu 1100 zł.)

- wykonania zabiegu wszczepienia impalntu Osstem (GSII) w cenie 1950 zł. (regularna cena zabiegu 3600 zł.)

5.2 Z zabiegów na specjalnych warunkach, wymienionych w punkcie 5.1 pacjent ma możliwość korzystać do momentu ważności Karty.

6.Postanowienia końcowe.

6.1 Regulamin programu dostępny jest na stronie www.primadent.com.pl w zakładce „Promocje”
oraz w sekretariatach Prima-Dent.

6.2 Zakupując Kartę Prima-Dent pacjent stwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje jego zapisy oraz wyraża zgodę na zastosowanie się do zapisów niniejszego Regulaminu.

6.3 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym programem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.