Kliniki - Prima-Dent

Grójecka 77, Ochota
02-094 Warszawa,
tel.: +48 22 822 28 89,
tel.: +48 22 3 500 500
Króżańska 20, Mokotów
02-578 Warszawa,
tel.: +48 22 849 99 92
tel.: +48 22 849 53 67
Targowa 33a, Praga
03-728 Warszawa,
tel.: +48 22 618 93 60
tel.: +48 22 618 95 60

Endodoncja 

Dziedzina stomatologii zajmująca się leczeniem kanałowym to endodoncja. Leczenie to polega na usunięciu zmienionych zapalnie, bądź martwych zawartości kanałów zębów. Stan zapalny miazgi może wystąpić także w  zębach, które powierzchownie wyglądają na zdrowe, bez wypełnienia stomatologicznego. O stanie zapalnym w obrębie miazgi i tkanek okołowierzchołkowych świadczy nagły, przeszywający ból zęba zwłaszcza w trakcie nagryzania pokarmu. Ból jest rwący, może nasilać się po spożyciu zimnych lub gorących pokarmów, jak również może nasilać się nocą (ból tak silny, że wybudza ze snu). Takie objawy wymagają jak najszybszej interwencji stomatologicznej. Leczenie kanałowe pozwoli uratować ząb przed ekstrakcją i wyeliminować infekcję zagrażającą kości otaczającej ząb.

Terapia endodontyczna jest obarczona dużym ryzykiem niepowodzenia, wiąże się to z warunkami biologicznymi i anatomią zębów – wąskie i zakrzywione kanały, boczne odgałęzienia głównych kanałów, do których dostęp jest utrudniony. Te właśnie przeszkody mogą powodować zakażenie tkanek okołowierzchołkowych i w efekcie leczenie endodontyczne jest długotrwałe i źle rokujące. Światowe źródła podają, że ok 25% zabiegów leczenia kanałowego kończy się niepowodzeniem (ząb utrzymuje się w jamie ustnej poniżej 5 lat). Procedurę najczęściej przeprowadza się w znieczuleniu – wtedy, kiedy miazga zęba jest żywa lub w stanie zapalnym. Kiedy mamy do czynienia z rewizją leczenia endodontycznego (re-endo) lub z zębem martwym, znieczulenie nie jest potrzebne. Procedurę przeprowadza się pod kontrolą rentgenowską. W trakcie kuracji powinny być wykonane minimum 3 zdjęcia rentgenowskie, często wykonuje się ich dużo więcej nawet 10. Dawka promieniowania rtg przy nowoczesnej technice cyfrowej nawet w tak dużej ilości nie stanowi problemu, jest bardzo mała, niemierzalna.
 

 

Leczenie kanałowe pod mikroskopem

Endodoncja z wykorzystaniem urządzeń powiększających to dynamicznie rozwijająca się metoda w Polsce. W Prima-Dent leczenie kanałowe pod mikroskopem wprowadziliśmy jako jedni z pierwszych w Warszawie w 2003 r. Zabieg wykonywany tą metodą nie jest prosty, wymaga od lekarza dużej wiedzy i doświadczenia. Lekarze stomatolodzy Prima-Dent po 12 latach pracy ze sprzętem powiększającym nie wyobrażają sobie prawidłowego leczenia endodontycznego bez tego rodzaju wsparcia. Leczenie pod mikroskopem pozwala potwierdzić trafność diagnozy i ocenić poprawność opracowanych kanałów zębowych. Stomatolog pracując w kanałach zębowych działa trochę na ślepo. Zna anatomię i przebieg kanałów, posiada zdjęcia rentgenowskie, coraz częściej też zdjęcia z tomografii komputerowej, ale wkładając narzędzie do kanału najistotniejsze jest to co „widzi” w palcach. Często dzięki sprzętowi powiększającemu może zweryfikować kierunek wkładanego narzędzia i dzięki temu skutecznie wyleczyć zęby. Dzięki posiadanym narzędziom i doświadczeniu lekarzy ograniczyliśmy ilość niepowodzeń przy leczeniu endodontycznym do 4-5 %.

 

Dlaczego endodoncja jest taka ważna?

Powody są dwa: zdrowotne i ekonomiczne. Zdrowotny to taki, że żadne uzupełnienie protetyczne czy implantologiczne nie zastąpi w 100 % naturalnej własnej tkanki. Zawsze istnieje ryzyko niepowodzenia leczenia i powikłań, a funkcjonowanie protezy tylko naśladuje własna tkankę i każde uzupełnienie protetyczne z racji swojej niedoskonałości wywiera ujemne skutki na organizm i otaczające tkanki.

Powód ekonomiczny jest oczywisty, uratowanie zęba bądź korzenia zabiegami endodontycznymi jest o wiele mniej obciążające finansowo dla pacjenta niż implant i uzupełnienie protetyczne.

 

Procedury endodontyczne:

  • diagnostyka rtg zęba
  • usuwamy zawartość kanałów,
  • mierzymy długość kanałów za pomocą endometru weryfikując nasze pomiary za pomocą zdjęć rtg z narzędziami w  kanałach;
  • poszerzamy kanały płucząc odpowiednimi płynami takimi jak: woda utleniona, podchloryn sodu, roztwór chlorcheksydyny, EDTA i kwas cytrynowy.
  • podczas tej lub następnej wizyty wypełniamy kanały gutaperką i uszczelniaczem – najczęściej Endomethasone lub AHA Plus.
  • przy odroczonym ostatecznym wypełnieniem kanałów – zakładamy do nich leki
  • po ostatecznym wypełnieniu kanałów wykonujemy zdjęcie rtg zęba.
  • otworzenie zęba i uzyskanie swobodnego dostępu do kanałów korzeniowych wiąże się z usunięciem znacznej części korony zęba
  • najczęściej na zębach przeleczonych kanałowo wykonujemy wkład koronowo korzeniowy i koronę protetyczną.
  • resekcja po leczeniu endodontycznym to zabieg usunięcia wierzchołka zęba i zmienionych zapalnie tkanek. Tak się zdarza w przypadkach niepowodzenia leczenia i interwencja chirurgiczna może pozwolić zachować własną tkankę pacjenta.