UMÓW WIZYTĘ TELEFONICZNIE: 22 350 05 00

Menu

Umów wizytę: 22 350 05 00

Ekstrakcje

 

Usuniecie zęba-ekstrakcja, jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na przerwaniu przyczepu nabłonkowego dziąsła i włókien ozębnej łączących korzeń zęba z kością zębodołu i wyjęciu zęba.
Zębodół wypełnia się krwią, która ulega skrzepnięciu a następnie skrzep ulega organizacji(wchłonięciu) i pokrywa się nadpełzającym z brzegu rany nabłonkiem
Ok. 72 godz. po ekstrakcji rozpoczyna się formowanie tkanki ziarninowej w dnie zębodołu,
7 dni po ekstrakcji następuje formowanie się pierwotnych osteoidów, zębodół wypełnia młoda tkanka łączna i proliferujacy nabłonek, dopiero po 3 tygodniach obserwuje się początek mineralizacji osteoidów a po 6 tygodniach zębodół wypełnia się kością splotowatą, klinicznie zaś stwierdzamy całkowite zagojenie rany.
Usuniecie zęba jest zabiegiem pozornie prostym. Często zdarza się ,ze na skutek znacznego zniszczenia i osłabienia korzeni przez próchnicę albo zabiegi endodontyczne lub nieprawidłowego kształtu i nietypowego ich ułożenia powstają trudności, które zmuszają do operacyjnego usunięcia zęba.
Wbrew pozorom chirurgiczne usuwanie zębów często jest prostsze i mniej pracochłonne, oszczędzające chorego i niesie znacznie mniej powikłań.
Ze względu na potrzebę zachowania możliwie jak największej ilości kości po usunięciu zęba stosuje się zasadę atraumatycznej ekstrakcji. Opiera się ona o regule Cieszyńskiego i polega na minimalnej inwazyjności. Wykorzystuje się perioskalpele do precyzyjnego przecięcia włókien ozębnej Sharpeya, unika rozszerzania blaszek kostnych, wtłaczania kleszczy, niszczenia przegrody międzykorzeniowej, ściskania kości po ekstrakcji.
Przed przystąpieniem do zabiegu konieczne jest właściwe przygotowanie pacjenta, oparte o zebrany wywiad i badanie. Często niezbędne są wyniki badań ogólnych i opinia odpowiedniego specjalisty lekarza prowadzącego.
Zabieg powinien być poprzedzony wykonaniem zdjęcia rtg lub tomografii komputerowej.
Ustalenie rodzaju i sposobu znieczulenia podejmuje się w oparciu o zebrany wywiad, często jednak zachodzi potrzeba premedykacji farmakologicznej lub sedacji wziewnej( podtlenek azotu) w celu uspokojenia pacjentów szczególnie wrażliwych.
W warunkach ambulatoryjnych można podać adjuwanty np: leki uspokajające przed zabiegiem Hydroxizinum 10 mg,Relanium 2mg,Dormicum 7,5 mg ok. 0,5- 1 godz. przed zabiegiem
Przed zabiegowe postępowanie p-bólowe to np. 1 mg nebumeton,Rodanom,100 mg ketoprofen.
Podtlenek azotu N2O w mieszaninie z tlenem 50%/50% powoduje szybkie, w ciągu 30 sek. zniesienie bólu, uspokojenie, senność nie doprowadzając do utraty świadomości pacjenta
Żadne inne środki anestetyczne nie umożliwiają tak dobrej i ciągłej kontroli jak N2O
Powrót do stanu wyjściowego następuje równie szybko, nie powodując upośledzenia sprawności psychoruchowej.
 
Zabiegi chirurgii stomatologicznej nie powinny być przeprowadzane na czczo
 
Wskazania do usunięcia zęba
-znaczne zniszczenie próchnica zęba lub korzenia uniemożliwiające jego zachowawcze leczenie i odbudowe protetyczna
-choroby miazgi zębów mądrości o trudnej i nieregularnej budowie anatomicznej lub położonych nietypowo( poza łukiem zębowym, niecałkowicie wyrżniętych)
-perforacja korzeni
-duże zmiany okolowierzcholkowe z przeciwwskazaniami do leczenia zachowawczo-chirurgicznego( radektomia, resekcja, hemisekcja)
-zęby będące przyczyna zapalenia kości
-zęby uznane za źródło zakażenia odogniskowego (zęby z miazga zgorzelinowa, przewlekłym zapaleniem ozębnej, torbielą korzeniową, z patologiczna kieszonką dziąsłową i kostną w przebiegu schorzeń takich jak: zapalenie wsierdzia, RZS,GPP, kłębkowe zapalenie nerek, zapalenie siatkówki, tęczówki
-zęby, które stanowią przeszkodę w leczeniu protetycznym
- ze wskazań ortodontycznych (zęby nadliczbowe, ze stloczeń, poza łukiem zębowym, zęby nieużyteczne bez kontaktu zgryzowego)
-zęby rozchwiane z powodu zaniku kości lub urazu, jeżeli próba unieruchomienia nie powiodła się
- złamanie korony zęba, jeżeli odbudowa protetyczna nie jest możliwa
zęby tkwiące w szczelinie złamania lub wklinowanie miedzy odłamy kostne utrudniające nastawienie i prawidłowe zrastanie
Wskazania do usunięcia zęba mlecznego są takie same jak u dorosłych.
Wskazania do usuwania zębów mlecznych powinny uwzględniać możliwość szkodliwego wpływu tego zabiegu na wyrzynanie zębów stałych i rozwój wyrostków zębodołowych i kształtowanie się warunkowo zgryzowych.
 
Przeciwwskazania do ekstrakcji:
-bezwzgledne-ostra białaczka szpikowa, limfatyczna, agranulocytoza, zaburzenia w układzie krzepnięcia
-złośliwe nowotwory w obrębie szczęk
-przejściowe (ekstrakcja możliwa po poprawie stanu ogólnego lub miejscowego)
-zawał do 3 m-cy od ostrej niewydolność wieńcowej
-tętniaki, zapalenie żył głębokich, nadciśnienie złośliwe, utrwalone
-intensywne leczenie lekami p-krzepliwymi, niski wskaźnik protrombinowy
-marskość wątroby, żółtaczka zastoinowa
-cukrzyca niewyrównana
-choroby nerek w ostrej niewydolności
-miesiączka(większa skłonność do krwawień)
-ciąża( optymalny okres od IV-VII m-ca ciąży;
-ostre choroby zakaźne
-po napromienianiu promieniami Roentgena
- choroby psychiczne
- miejscowe- stany zapalne błony śluzowej, wrzodziejące zapalenie dziąseł, szczękościsk.
 
Powikłania
Usuniecie zęba może powodować wiele powikłań miejscowych i ogólnych. Wynikają one z błędów w technice, nieprzestrzegania zasad aseptyki, błędów i ignorancji zaleceń lekarskich przez pacjenta lub zaburzeń w ogólnym stanie zdrowia
 
Operacyjne usuwanie zębów
Wskazania do operacyjnego usuwania zębów
-zęby zatrzymane( niewyrżnięte)
-zęby niemające warunków do wyrżnięcia (brak miejsc a luku zębowym)
-zęby o korzeniach, których kształt oraz towarzyszące zmiany nie pozwalają na usuniecie w sposób typowy
-zęby, których usuniecie wymaga rozdzielenia korzeni
Zębom zatrzymanym towarzyszą często torbiele zawiązkowe lub zmiany torbielopodobne, które powinny być usunięte w całości razem z zębem