UMÓW WIZYTĘ TELEFONICZNIE: 22 350 05 00

Menu

Umów wizytę: 22 350 05 00

Diagnostyka rentgenowska próchnicy zębów

To niezbędny instrument w pracy stomatologa. Na początku leczenia powinien być wykonany szereg zdjęć rentgenowskich tzw. statut zębowy, w przypadkach rozszczelnienia wypełnień bądź ubytków ukrytych pod dziąsłem może to być jedyna informacja dla stomatologa o rozwijającym się zagrożeniu. Próchnica to odwapnienie tkanki zęba, stąd powstaje wyraźny obraz RTG. Jak wykazały statystyki dzięki cyfrowym obrazom RTG, lekarz może zdiagnozować ok. 15% ubytków więcej. Na ekranie monitora przy fotelu, dzięki specjalnemu oprogramowaniu, które w automatyczny sposób wykazuje miejsca mniej uwapnione, lekarz może bez problemu może postawić diagnozę.


Dzisiejsza technika rentgenowska pozwala na zminimalizowanie dawki RTG w związku z tym wykonanie nawet dziesięciu zdjęć zębowych techniką cyfrową jest pomijalne z punktu widzenia zdrowotnego, a porównywalne z dawką promieniowania, jaką każdy z nas otrzymuje wychodząc na spacer w słoneczny dzień.


Pomocne w diagnozowaniu próchnicy są zdjęcia pantomograficzne, a w przyszłości obrazy z tomografu stomatologicznego, które pozwalają na uzyskanie obrazu 3D i pozwalają na oglądanie elementów kostnych w przekrojach co 0,2 mm pod dowolnym kątem.